Polityka zwrotów i często zadawane pytania

Aby jak najefektywniej przetworzyć zwrot, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować opóźnienie w przetwarzaniu zwrotu lub odmowę kredytu.

Produkty bezzwrotne

  • Produkty zakupione ponad trzydzieści (30) dni od daty wysyłki
  • Skonfigurowany wózki inwalidzkie, specjalny lub zwyczaj produkty wykonane według specyfikacji klienta lub sprzedawane jako bezzwrotne
  • Produkty zwracane w zmienionym lub uszkodzonym opakowaniu lub w opakowaniu innym niż oryginalne opakowanie
  • Opakowanie i/lub produkt uszkodzony, naruszony, uszkodzony lub niezdatny do sprzedaży;
  • Zwroty zabronione przez prawo stanowe*
  • Wszystkie elementy siedziska muszą być zwrócone w oryginalnych, zamkniętych plastikowych torbach
  • Wydanie numeru RMA nie gwarantuje kredytu. Wydanie kredytu jest uzależnione od potwierdzonego odbioru/przeglądu i akceptacji produktu RMA z powrotem w inwentarzu Karman i podlega innym warunkom niniejszej polityki

*Każdy stan ma indywidualne przepisy dotyczące farmacji, wszystkie zwroty podlegają zatwierdzeniu przez Karman Regulatory Affairs

Jaka jest twoja polityka zwrotów?

Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub sprzedawcą internetowym, od którego kupiłeś produkt Karman, aby dowiedzieć się, jakie są ich zasady dotyczące zwrotów i jak przetworzyć zwrot. Jeśli dokonałeś zakupu online, często możesz znaleźć zasady dostawców na ich odpowiednich stronach internetowych. Jeśli dokonałeś zakupu bezpośrednio od Karman Healthcare Inc., możesz zapoznać się z naszą Polityką zwrotów.

Produkty zakupione od autoryzowanego sprzedawcy, nie możemy przetwarzać zwrotów bezpośrednio, ponieważ nie mamy Twoich środków. RMA są wydawane tylko dealerom, którzy mają aktywne konto w Karman Healthcare.

Niedobór przesyłki i uszkodzenie frachtu

Roszczenia dotyczące braków, błędów w dostawie lub wad widocznych podczas indywidualnej kontroli należy składać na piśmie firmie Karman w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Brak zawiadomienia przez Kupującego w odpowiednim czasie będzie stanowić bezwarunkowy odbiór takiej przesyłki.

Uszkodzenia lub braki

W celu zmniejszenia możliwości opóźnienia rozwiązania szkody lub niedoboru roszczenieKlient zobowiązany jest do przeliczenia wszystkich paragonów przed przyjęciem przez Klienta przesyłki od przewoźnika. Ponadto, po otrzymaniu produktów, kontrola pod kątem oczywistych uszkodzeń produktu, opakowania i/lub braków musi być odnotowana na liście przewozowym lub liście przewozowym przewoźnika (BOL) i kontrasygnowana przez klienta. Uszkodzone produkty muszą pozostać w oryginalnym kartonie, w przypadku gdy kontrola jest wymagana przez transport firmy.

Klient musi powiadomić firmę Karman o wszelkich uszkodzeniach w transporcie lub o dowolnej z wyżej wymienionych możliwych sytuacji w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania, w przeciwnym razie firma Karman nie będzie miała obowiązku przetworzenia kredytu lub zorganizowania wymiany produktu. Skontaktuj się z przedstawicielem Karman Service pod numerem telefonu 626-581-2235 lub przedstawicielem handlowym Karman, aby zgłosić uszkodzenia lub braki.

Produkty wysłane błędnie przez firmę Karman

Klient musi powiadomić firmę Karman o wszelkich błędach lub sporach związanych z wysyłką w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania. Produkty wysłane omyłkowo przez firmę Karman podlegają zwrotowi w ramach procedury RMA, pod warunkiem, że produkty zostaną odebrane w ciągu trzydziestu (30) dni od ich otrzymania

RMA (autoryzacja zwrotu towaru), harmonogram opłat i procedura

Zgodę na zwrot należy uzyskać z wyprzedzeniem od firmy Karman. Żaden zwrot nie będzie przyjmowany po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury i zostanie odesłany w ciągu 30 dni z opłaconą przesyłką frachtową. Towary zaakceptowane do kredytu po zwrocie będą podlegać 15% opłacie manipulacyjnej/uzupełniania zapasów i wszystkim transport opłaty muszą być opłacone z góry.

W przypadku zamówień zwracanych do wymiany w kolorze, rozmiarze itp. opłata za uzupełnienie zapasów zostanie zmniejszona do 10%. Wszelkie późniejsze zwroty będą rozpatrywane indywidualnie, w zależności od produktu, sytuacji i będą podlegać opłacie w wysokości od 25-50% opłaty za uzupełnienie zapasów, plus minimum 25 USD za przetwarzanie.

zwyczajwykonane towary nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach. W żadnym wypadku towary podlegają zwrotowi bez uprzedniego uzyskania numeru RMA (Returned Merchandise Authorization). Numer autoryzacji zwrotu musi być oznaczony na zewnętrznej stronie pudełka i odesłany do firmy Karman. Wszelkie opłaty przewozowe, w tym pierwsza droga od firmy Karman do klientów, nie będą kredytowane ani zwracane.

Karman zaliczy wszelkie opłaty za fracht i/lub opłaty manipulacyjne z pierwotnego zamówienia opłaconego przez klienta w przypadku zwrotów, które są spowodowane błędem Karman Healthcare oraz w przypadku zwrotu wszystkich pozycji na fakturze.

Dodaj komentarz